Songar

Astrid, mi Astrid

Folkevise

Bind deg ein blomekrans

Folkevise

Det hev ei rose sprunge

Tysk song frå 1500-talet

Det lyser i stille grender

Dikt

Eg heiter Håvard Hedde

Folkevise

Eg rodde meg ut

Folkevise

Eg synger julekvad

Salme

Eit barn er født i Betlehem

Salme

Fager er jordi

Salme

Glade jul, heilage jul

Salme

Kjerringa med staven

Folkevise

Kling no, klokka

Salme

Ola Glomstulen

Folkevise

Pål sine høner

Folkevise

Å kjøre vatten og kjøre ved

Folkevise

Draumekvedet
Fager kveldssol smiler

Salme

Eg gjette Tulla

Folkevise

Reven ruslar over reset

Songleik

Per spelmann

Folkevise

Roland og Magnus kongjen

Folkevise

Lante oster i Kraakelund

Folkevise

Sjå, Syver står og sagar ved

Folkevise

Gamlestev

Stev

Eg gjekk meg opp til seterli

Folkevise

Songen um Klokka

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk