Barnehagetilbod
Foto: Ingvil Skeie Ljones

Barnehagetilbod

Vi tilbyr omvising for barnehagar som ønskjer å besøke oss, men det er mykje å gjere også for dei som vil ta eit besøk på eiga hand.

Utstillingane opnar for fleire sansar med installasjonar om lyrikk og litteratur som ein kan både kan sjå, høyre og ta på. I basisutstillinga kan du slå nummeret til Hauge på ein gamal bakelittelefon og Hauge svarar sjølv med eit dikt. Inne i poesiverkstaden ligg det til rette for mange aktivitetar som magnetpoesi, teikne- og skriveaktivitetar. 

Kattejakt

Katten til Olav H. Hauge har gøymt seg fleire stadar i utstillinga. Gjennom å fylje kattespora finn ungane katten på uventa stader, og blir samtidig kjende med både Hauge og katten. Når alle kattane er funne er det lesestund i kattekroken frå Olav H. Hauge og Bodil Cappelen sin ABC.

Bokformidling

Vi kan også formidle ei bok til dei barnehagane som kjem på besøk. Då samlar vi oss i poesiverkstaden og formidlaren les ei nyare nynorsk barnebok for borna. Etter bokstunda kan barnehagane fritt gå rundt i utstillinga eller gjere aktivitetar inne i poesiverkstaden.

Borna er velkomne til å ete matpakken sin inne hjå oss, eller sitje ute i sola på fine dagar.

Tinging og prisar

Omvisingar kan tingast på e-post til formidlar Guro Ljone på guro.ljone@haugesenteret.no eller på tlf 51 11 53 32.

For skular og barnehagar er det gratis å besøka oss. Lærarar og barnehagepersonale går fritt i følgje med klassen / gruppa.

 

Barnehagetilbod
Kattejakta
Barnehagetilbod
Lesekroken