Vinskap

Einn Vin, so væl oss unne,
      Opregtig, holl aa stød»,
      So me betru oss kunne
      I Gledskap aa i Nød:
Denn Skat æ stor» aa mykje vær»,1
Ei Trøst, ett Hyggje kvar me fær;
Naar me lid» Tap aa Saknad,
Daa tæ» hann se dæ nær.2
 
  2. Aa den so, der hann vaanka,
      Slett ingjinn Vin kann sjaa;
      Dær givst so maange Taanka,
      So hann maa teie paa.
Hann frammand» æ paa kvar einn Stad;3
Om hann æ sorgfull» elde glad»,
Om hann so sekk» eld» flotna,4
Æ alle like glad».
 
  3. D» æ tungt omkring te vandre
      Aa aldre sjaa se fri
      Aa lite paa dei Andre
      Aa tidt bedrejinn bli.
Einn treffe vandt dæ rette Maat;5
Ett vanta, kur einn ber» se aat,
Aa Skam paa Bakje vaanka,
So snart der ett æ aat.6
 
  4. Aa Folk æ sume Stunde
      So vanskele» forstaa:
      Dær Falskheit bur inn-unde
      Aa Finheit utta paa.
Dei lokka all» vaar Meining fram,
Aa sida faa me Last aa Skam.
Naar Finheit væl he vunne,
Daa kjeme Fulheit fram.
 
  5. Ja sæl æ denn so finne
      Einn Vin, so trufast æ;
      Naar hann hev» ett isinne
      Hann daa Opmuntring fæ.
Kvarandre dei so væl forstaa,
Om einn lid» Vondt, hann Trøst kann faa;
Om einn fæ større Lukke,
Vil hinn dæ gjerne sjaa.
 
1) mykje være, meget værd.
2) tæ, for tæke, tager; han tager sig det nær, det gjør ham meget ondt.
3) Han er fremmed paa hvert Sted.
4) synker eller flyder.
5) Man træffer vanskelig paa at gjøre Alt tilpas.
6) Dær æ ett aat, der feiler noget.

Tekst:
Ivar Aasen

Melodi:
Jeg elsker dig, min Pige

Kjelde:
Frå Ivar Aasen: Fem viser i søndre Søndmøres Almugesprog. Egsæt, 1843. Trykt og forlagt af Maurits Aarflot. side 6-8. Elektronisk utgåve ved Det Norske Samlaget/Nynorsk Kultursentrum 2003

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk