Fem Viser i søndre Søndmørs Almuesprog

Dette vesle heftet kom ut før jul 1842, i eit opplag på 200. Heftet slo godt an, og alt i februar 1843 kom det ut på nytt, litt revidert, og i eit opplag på heile 2000.

Redaktør: Maria Fet

Ansvarleg redaktør: Per Magnus F. Sandsmark

Nynorsk kultursentrum © 2020 Alle rettar
Personvern/  Vilkår for bruk