Skarptroll

er samansett av skarp i tydinga 'hard, ...

(substantiv inkjekjønn)
er samansett av skarp i tydinga 'hard, ru' og troll i tydinga 'småkryp, kravlande insekt'. Ordet er særleg kjent i Solør, Østerdalen og Trøndelag, og det vert nytta om biller av ymse slag. Fyrsteleddet skarp siktar til det harde skalet eller dei harde dekkvengene insekta har.