Tunkattens ordbok

Tunkattens ordbok

Som einaste ordsamlande tunkatt i nynorskriket, og kanskje i verda, har tunkatten Lurivar ei eiga samling med ord som ikkje finst i noko anna ordbok. Mange av desse orda er det barn frå store delar av landet som har kome på og sendt til ordspionen Lurivar. I Bokåret 2019 kjem delar av samlinga ut med forklaringar i ei rikt illustrert ordspionordbok.