Lensmannssøkna*

(Dikt, 1878)

Lensmannssøkna*
Av Jørund Telnes
 
Te Amtmannen.
 
Mit største Ynskje er,
at eg maatte bli Lensmann her.
Eg kann pante, eg kann krevje,
Folk paa Dynni kann eg hevje,
eg kann stevne, eskevere,
melle Folk og arestere.
Formularen hev eg lært,
og dæ er svert.p. t. Steinsta, ein Veterdag i 30 Graders Kulde.
 
Ærb.
Stein Steinson.
 
*Etter ein verkleg Søkna.
 

Frå  Rupe-Ber av Jørund Telnes. Hamar. Prenta hjaa D. Arvesen. 1878. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad