Lett og ljuvlegt

(Dikt, 1929)

Av Ivar Mortensson-Egnund

Eg tykte meg dauvlegt i byom å byggje,
når vårvindan' tok til å suse.
Eg kunne meg heller i heiane hyggje
og høyre, kor bekkjene brusa.

Eg tykte meg stuslegt på strætom å svive,
med' gutane garta med møyom.
Eg tykte meir ljuvlegt i dalane drive,
der elvane leika kring øyom.

Eg tykte uliklegt på salom å sprøyte,
der floksune flikrast med drengjom.
I liom eg lika meir tia å trøyte,
når fuglane skoko med vengjom.

 

Frå Ivar Mortensson-Egnund: På ymse gjerdom. Songane åt Savalguten. 2. utgåva med eit tillegg. Oslo: Det Norske Samlaget 1929. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad