Til Georg Grieg

(Dikt, 1867)

[Opningsdiktet i Smaakvæde]

Av Henrik Krohn

Eg minnest tidt dan fyrste Gong eg kom
at helsa paa deg i ditt stilla Rom.
Du sat og las i gilde Konungsspegel,
og attved laag dan Saga um han Egil.

"Fyr deg, som millom Bondaborn er alen
og van at bruka rette, norske Talen,
dat Maal, som Gud paa Fedra Tunga lagde,
maa vera lett at lesa," so du sagde.

So synte du paa Boki fram paa Bord.
Eg tykte dat var undarlege Ord,
men tok til lesa; næstan kjøvd av Graat
eg kjendest glad ved heimelege Laat.

Du lærde meg paa Saga Augat festa,
- næst Livsens Bok, fyr Nordmenner dat besta -
du hjelpte meg at Fotafeste finna,
so at paa heimleg Grunn eg kunde vinna.

Din Kjærleik til dei Gamle fyrst dat var,
som leidde meg i retta Fotafar.
Eg difyr byrjar litla Versa-Rad
med Takk aat deg i dette fyrsta Kvad.


Frå Smaakvæde av Henrik Krohn. Bjørgvin. Hjaa Edv. B. Gjertsen. 1867. Elektronisk utgåva 2003 ved Jon Grepstad