Arnfinn paa Kjellaren - utdrag

(Visa, 1869)

Av Henrik Kroh


Arnfinn Johannessen. Foto: Brødr. Larm, Bergen

Eg kjenner eit Hid under Mold under Stein
dar aldri ein einaste Solstraale skein.
Men likavel glad ned i Holet eg foor
til Bamsen som helder seg dar under Jord
og kallar seg Arnfinn paa Kjellaren.

Dar gjeng han no sjølv med sitt ovlange Skjegg
med Fotslag i Golv, so dat rister i Vegg;
Han jamnaste er nokso vinleg og blid,
men stundom han knurrar som Bjørnen i Hid
ja dat gjer' han Arnfinn paa Kjellaren.

Dat ser og i Hidet hans skræmelegt ut
med ovstore Steinar og Byrsor og Krut
Men ver inkje rædd yver alt kvat du ser,
han korkje deg skyt eller sting eller slær,
dan knurrande Arnfinn paa Kjellaren.

Dat einaste var, um ei norsklyndt du er,
daa trur eg d'er best, at du uppatter fer.
For alt han 'kje slær elder skyt deg med Krut,
eg tvilar han hjartelegt skjemmer deg ut,
dan norsklyndte Arnfinn paa Kjellaren.

Men elskar so sant du ditt Folk og ditt Land,
han byd deg paa Timen si trufaste Hand,
og er du rett Maalmann, so skal du faa sjaa,
du fær deg ein Vin, som du lita kann paa
i Sogningen Arnfinn paa Kjellaren.

Her Byfolk og Bønder fraa Aust og fraa Vest,
Studentar som lesa til Fut elder Prest
og smilande Gjentor so raudleit' og blid',
dei samnast darnede i Bamsen sitt Hid
hjaa karslege Arnfinn paa Kjellaren.

So tidt naar i Hug eg var kald elder harm,
darnede eg vardt baade godlyndt og varm,
for jamnaste dar eg eit Vinalag fann,
som hadde beint same Slag Hjarta som han,
dan hugstøde Arnfinn paa Kjellaren.

Eg høyrde meg glad paa dei sprakande Ord,
som fljott millom landsfødde Gutarne foor,
eg lydde paa Tale, eg lydde paa Song
og gløymde min Hugverk so mangein god Gong
i Laget hjaa Arnfinn paa Kjellaren.

Red.merk.: "Arnfinn paa Kjellaren" var Arnfinn Johannessen, sogning, Vestmann, songmeister og med kjellarhandel i Strandgata. "Kjellaren hans var eit maalmanns-bøle reint," skriv Torleiv Hannaas. Mange vanka der, og både Ivar Aasen og A.O. Vinje såg innom. Han døydde i 1917. Heile visa finst i Dølen VI (1869) nr. 48.

 


Frå Torleiv Hannaas: Vestmannalaget i femti aar. Bergen: Kr. Madsens bokhandel 1918. Fotografiet er henta same stad. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad