Heimestell: Tanndropar

Framifraa gode ; kostar inkjevetta.

Gjer eit kræmarhus av avispapir. Set det paa ein borddisk (tallerken) med toppen upp og kveik verme paa det (i toppen). Røyken slær seg daa ned paa diskbotnen og vert til ei myrkebrun olje, som du turkar upp paa ein ørliten dott reinska bomull og legg innpaa tonni.
 
 

Frå Hulda Garborg: Heimestell : uppskrifter og rettleidingar for smaae hushald, helst paa lande.
Den 17de Mai 1899. Side 154.

Publisert med løyve frå forfattar og forlag.
Elektronisk utgåve ved Nynorsk kultursentrum 2011.
© Anna publisering eller offentleg bruk kan berre gjerast med løyve frå forfattar og forlag.