I hjartedjupet ligg ein streng

(Salme, 1949)

Av Olav Eliasson Fylsvik

 

I hjartedjupet ligg ein streng

Som rekk ifrå Guds hjarte;

Der ned til oss på engleveng

Sviv tonar fagre, bjarte!

Det er når glade engle-kor

Si gleda kann kje gøyma,

Då uutsegjelege ord

I song fær til oss strøyma.

 

I slike stunder er det rett

Som lyftest me på venger,

Når tonar stig med songen lett

Som bogedrag på strenger.

For songen hev ei himmelart,

Han gløder av Guds-varmen;

Når hjarta ligg der kaldt og hardt,

Han kveikjer liv i harmen.

 

Igjenom songen gjeng ein straum

Som friske, svale vindar,

Som ber åt hjarta stråleflaum

Meir ljos enn sol på tindar,

Når slike straumar svalar her

Oss ein og annan gongen,

Kor må det ikkje verta der

Som frelst me lyfter songen!

 


Frå Nynorsk salmebok for kyrkja heim og skule. Fjorde upplaget. Med tonar. Oslo: Det Norske Samlaget 1949. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad.