Nokre salmar, andre heftet

Elias Blix gav i 1870 ut Nokre Salmar, gamle og nye II, eit hefte med 27 salmar. Desse salmane kjem her i same rekkjefølgje som i 1869, og med første linja i kvar salme som tittel.