27. Dauden gjenom Verdi gjeng

Av Elias Blix(Tone: Jesus er mit Haab og Trøst).

 

Dauden gjenom Verdi gjeng

Og vil rydja Liv or Lande,

Mansens Barn som Blom i Eng

Bleiknar fyr hans kalde Ande.

Under denne myrke Magt

Er alt Liv paa Jordi lagt.

 

Ja vaart Liv er veikt som Høy

Og som Graset all vaar Søma.

Graset visnar, Blomar døy

Og fyr alle Vindar røma:

Mannen døyr, og næste Vaar

Blomen Gull paa Gravi straar.

 

Jesus gjenom Verdi gjeng.

Han kann Dauden slaa med Velde.

Livet han i Løysepeng

Gav fyr oss, som vaaro selde.

Difyr Livet paa hans Ord

Fagert fram or Gravom gror.

 

Jesus ut til Nain fer;

Paa sin Veg han Dauden møter.

Sjaa, ein Mann til Jord dei ber,

Og det Syn hans Hjarta grøter:

Enkja fylger ut sin Son,

Ber til Grav si sidste Von.
 

Vonlaus Veg er tung og lang.

Moderhjartat maa vel graata,

Der ho gjeng den tunge Gang,

Grundar paa den djupe Gaata:

Kvi det unge Livet brest,

Som det stend i Bløming best.

 

Jesus segjer: "Inkje graat!"

Med eit Ord han Sukk og Taara

Vender um til Gledelaat.

Sjaa, der skrid han fram til Baara,

Segjer: "Upp du Daude statt!"

Og til Liv han vaknar att.

 

Jesu! Naar min Time slær,

Og eg hardt i Striden stender,

Statt meg daa i Naade nær,

Lyft til Verja dine Hender!

Seg eit Ord og Dauden driv!

Svæv meg inn til evigt Liv!

 

Fylg meg, Frelsar! i den Stund,

Naar eg vandrar her or Stova.

Fylg meg til den stille Lund,

Der eg til din Dag skal sova!

Paa mi Grav det Merke skriv:

"Eg Uppreisning er og Liv."

 

So eg skal i heilag Ro

Kvila til den store Dagen,

Daa di Grøda upp skal gro

Herleg i den vigde Hagen,

Brydda so med dine Born

Som eit Livsens Sædekorn.


Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Dauden". Salmen er ein av to Blix-salmar som blei sungne i gravferda til Ivar Aasen 29. september 1896.


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 61-63. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim