25. Seg, kvar skulde me vel ganga

Av Elias Blix

 

(Tone: Jesu, dine dybe Vunder).

 

Seg, kvar skulde me vel ganga

Utan Jesum her paa Jord?

Han oss eine hjelp kann langa,

For han heve Livsens Ord.

Fred me finna i hans Fang.

Var so Vegen nog so lang,

Det med vilde litet vyrda.

Jesus letta vil vaar Byrda.

 

Han vil Alle til seg leida.

Høyr, han kallar trutt og mildt:

"Kome Alle, som arbeida

Og i Verdi lida ilt!

Her de skulo finna Kvild,

For eg er av Hjarta mild.

Tak mitt Ok, so skal de læra:

Byrda mi er lett at bera."

 

Høyr det, du som saart maa syrgja

Yver all di Syndegjeld,

Som med Ank din Dag maa byrja

Og med Klaga halda Kveld.

Gakk til Jesum med di Skuld!

Der ho verd av Naaden duld.

Var di Synd som Blodet litad,

Der ho verd som Snjoen kvitad.

 

Høyr det, du som ærleg strider

Sukkande den gode Strid,

Du som under Krossen kvider,

Synest, Dagen langsamt lid.

Her skal Sukken verda stild,

Her er midt i Striden Kvild,

Her du midt i Ufreds Trongen

Lærer kveda Sigersongen.

 

Høyr det, du som tidt maa syta

Skridande den tronge Veg!

Frelsaren vil med deg byta,

Taka all di Sut paa seg,

Anda i ditt Hjarta ned

All sin høge sæle Fred;

Og i denne Fred du fegen

Trøyta skal den tronge Vegen.
 

Høyr det Alle, høyr han lokkar,

Fylg den milde Frelsars Røyst!

Kom og fylg i lange Flokkar,

Alle de, som turva Trøyst!

Kom kvar Syndar, som lid vondt,

Og di Naud skal verda sont.

Lat Guds Son di Byrda taka,

Og du skal hans Milde smaka.

 

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Kome hit til meg alle de, som arbeida og ero tyngde, eg vil giva dykker Kvild. (Mat. 11,23)". <SIC; trykkfeil for 11,28>

 


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 56-58. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim