22. Min Heimstad i det Høge er

Av Elias Blix

(Tone: Vor Gud han er saa fast en Borg).

 

Min Heimstad i det Høge er,

Til Himmels stend mi Lengsla.

Vel veit eg, at min Heimveg ber

Igjenom myki Trengsla.

Men Jesus fyre drog,

Det er meg evig nog.

Eg er hans Fylgjesvein,

Di gjeng eg utan Mein.

Ved honom skal eg sigra.

 


Um hugsaar her eg ofta sit,

Eg og ein Fred fær smaka,

Som stiger yver alt mitt Vit,

Den Verdi ei kann taka.

Til Maalet fram det gjeng,

Der Livsens Kruna heng.

Naar den eg fær til Arv,

Eg inkje syrgja tarv,

Eg heve meir enn vunnet.

 

Her er so myken Storm og Strid,

Men der er Stormen stilnad.

Der ser eg Gud til evig Tid

Og ottast ei fyr Skilnad.

Der inkje Tid og Rom

Og Magt og Herredom

Og Daude elder Liv

Meg fraa Guds Kjærleik riv

I Jesu Krist min Herre.

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Trengsla og trøyst".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 50-51. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim