21. Min Gud! kor vis er all din Veg

Av Elias Blix

(Tone: Jeg raaber til dig, o Herre Krist).

 

Min Gud! kor vis er all din Veg,

Kor undarleg din Styrnad!

Min Tanke kann ei fylgja deg

Og lova rett med Vyrdnad,

Kor vist du fører dine Smaa,

Kor vel du Allting lagar

Alle Dagar,

Helst naar det hardt gjeng paa

Og Hjartat raadlaust klagar.

 

Naar du vil lyfta oss, me maa

Fyrst rett til Marki siga.

Naar me skal Naadens Solskin faa,

Du myrke Sky læt stiga.

Du læt det regna, Stormar gny,

Naar du vil Lufti klaara,

Stilla Baara.

So lyser Sol i Sky

Og Smil igjenom Taara.

 

Du læter oss med Graat og Gru

I vaare Synder syrgja,

At me skal søkja deg i Tru

Og etter Naaden spyrja.

Du læt oss kjenna Skaden vaar

Og saart av Sorg og Møda

Hjartat bløda,

Naar alle Hjartasaar

Du vil i Kjærleik grøda.

 

Du fører ymist oss i Strid

Mot Myrkheims ville Mugar.

Me synast tidt i slik ei Tid,

At Dauden visst oss trugar.

Daa læra me, kor litt vaar Dygd

Mot Satans Magt kann bata;

Deg me fata

Og finna Livd og Trygd

Mot Alle, som oss hata.

 

I denne Strid du fører oss,

At me din Fred kann finna;

For fyrst igjenom Trengd og Kross

Me fram til Kruna vinna.

Ved Naadens Magt all Syndenaud,

Som her oss vil forderva,

Burt maa kverva;

Naar Syndi so er daud,

Eit evigt Liv me erva.

 

Naar Saali dregst med tunge Tvil,

Og hugsjukt Hjartat fryser,

Daa tidt din blide Naadesmil

Med tvifald Klaare lyser.

Me syntest tidt, at tungt og saart

Din Harm imot oss vende

Utan Ende,

Men sidan me so klaart

Ditt Faderhjarta kjende.

 

So bruka daa din Faderrett!

Du best vaar Torv kann skoda.

Um Kjøtet helst vil sleppa lett,

So lat det ei faa raada!

Lat Hjartat inkje finna Fred

Og inkje Kvila smaka,

Fyrr me taka

Paa deg vaar faste Med

Og aldri sjaa tilbaka!

 

Ja før oss ved di Faderhand,

Som du det best kann finna,

Og lat di gode Heilag And

Oss alle Tider minna,

At anten du oss føra vil

I Velgang elder Vaade,

Er dei baade,

Kor hardt det og gjeng til,

Daa Naade yver Naade!

 

(Etter Brorson).

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Trengsla og trøyst".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 47-50. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim