2. Or Høgdi ned i Verdi skin

Av Elias Blix 

(Tone: Af Høiheden oprunden er.)
 
Or Høgdi ned i Verdi skin
Ei Morgonstjerna klaar og fin
Med Sanning og med Naade.
Du Jesse Rot og Davids Kvist,
Min dyre Brudgum, Jesu Krist!
Meg huggar i all Vaade.
Mi Sol  I Jol,
Væn og herleg,
Mild og kjærleg!
Gaavor gjæve,
Ljos og Liv til meg du heve.
 
Mi Rosa og mi Kruna prud,
Son av Maria og av Gud,
Du Konung himmel-ættad!
Det sæle Ordet av din Munn
Som Honing søtt min Hjartagrunn
Med Himmelføda mettad.
Guds Gror  Paa Jord,
Himmelmanna,
Hosianna!
Deg til æra
Glad i Anden vil eg vera.
 
Du Eignastein og Perla god!
Lat stødt din milde Kjærleiks Glod
Uti mitt Hjarta brenna!
Og lat meg som di friske Grein
Med Livsens Druva rik og rein
Utav ditt Vintre renna!
Fraa deg  Skal meg
Ingen skilja,
Himmels Lilja!-
Saar i Hugen
Etter deg eg stundar trugen.
 
I Gud mitt Hjarta gleder seg,
Naar mildt ditt Auga ser til meg
Og klaart i Naade tindrar.
Min Herre Krist, kor du er god!
Ditt Ord, di And, ditt Kjøt og Blod
All Sorg og Saknad lindrar.
Fød meg,  Grød meg!
Kveik i Barmen
Himmelvarmen,
So din Naade
Er meg nog i all min Vaade!
 
Min store Gud og Fader blid!
Du i din Son fraa evig Tid
Meg til din Erving korad.
Du med din Son trulovad meg:
Til Himmels gjeng min Brudarveg,
Der heim eg fer forklaarad.
So glad  Avstad!
Han med heider
Heim meg leider
Til ei Sæla,
Som ei Tanken ut kann mæla.
 
Ein Brudarsong eg syngja vil,
Med Strengeleik og Harpespil
Eg vil min Frelsar lova.
Eg Jesum skal til Brudgum faa
Og honom fylgja glad herfraa
Upp til Guds ljose Stova!
Der kved  Eg med
Englamæle
Songar sæle
Til hans æra,
Som min Løysar vilde vera.
 
Kor glad eg er i Sinn og Saal!
For Jesus er mitt Med og Maal,
Mitt Upphav og min Ende.
Han vil meg henta til sin Pris
Til Heimen inn i Paradis,
Der Trengslor ei er kjende.
Amen,  Amen!
Kom i Tide
Broder blide,
Kom min Frelsar!
Glad min Heimferdsdag eg helsar.
 
(Etter F. Nikolai).