19. Kor fager skal Guds Kyrkja staa

Av Elias Blix

(Tone: Fader vor udi Himmerig).

 

Kor fager skal Guds Kyrkja staa

Og fyr hans Aasyn Ynde faa,

Naar alle Hjarto samde er

Og i den same Tanke slær:

At elska Gud og halda fram

I Broderkjærleik, Fred og Sam!

 

Kvat er vaar Gjerd, naar ei me dreg

I Kjærleik fram den beine Veg

Og broderleg kvarandre vil

All Hjelp og Stydning bjoda til

Med ærleg Hug og Vilje god,

Som um me fyr Guds Andlit stod!

 

Burt Hat og Skjemdarord og Harm!

De kann ei tolast i den Barm,

Der Gud i Fred og heilag Ro

Vil lata si Velsigning gro.

Burt alle Ting, som er til Skjemd

Og Skade fyr vaar Broder-Semd!

 

Giv Tanke, Tunga, Sinn og Munn

Daa kunde fly av Hjartagrunn

All List og Svik og Nidingsvis

Og gjera seg eit Paradis

Utav den Semd og sæle Fred,

Guds Kjærleik ber i Hjartat ned!

 

Guds Auga ser daa all vaar Daad,

Vaar Tanke, Hug og dulde Raad.

Dei Vonde paa sin løynde Veg

Fyr honom ei kann løyna seg.

Han til dei Gode kjærleg ser

Og deim all Hjelp og Naade ter.

 

Mi Saal! ver difyr inkje rædd,

Um du verd hatad, trugad, hædd:

Den Harm, deg Verdi gjera maa,

Han skal so snar ei Vending faa.

Gakk fram din Veg i Herrens Fred.

Kvat kjem deg heile Verdi ved!

 

Min gode Gud! aa giv eg maa

Ved deg mitt Hjarta helgat faa,

So du kann helgast her i meg,

Til eg der uppe skodar deg,

Der høgt eg syng med Englaher:

Du heilag, heilag, heilag er!

 

(Etter Kingo).


Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Broderkjærleik".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 43-45. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim