18. Herre Jesu Krist

Av Elias Blix

(Tone: Herre Jesu Krist).
 
Herre Jesu Krist!
Eg veit so visst,
Du er min Frelsar aaleine.
Eg trur paa deg.
Forlat ei meg!
I all min Veg
Meg huggar ditt Ord det reine.
 
Mitt hjarta still!
Og hjelp meg til,
At eg din eigen kann vera!
Du er min Gud
Ditt Brudlaups-Skrud,
Den Klædnad prud,
Er all mi Rettferd og Æra.
 
Min Jesu mild!
Eg vera vil,
Der som du er med i Stova.
Kom til meg inn
I Saal og Sinn,
Du Herre min,
Med all din Naade og Gaava!
 
So hjartaleg
Eg trøyster meg
Uti din Kjærleik og Naade.
Min Frelsar god,
Som fyr meg stod
I Striden mod,
Du fria meg or all Vaade!
 
I Livsens Strid
Eg all mi Tid
Paa deg mi Livsvon vil byggja.
Du hev meg løyst.
Di blide Røyst
Og rike Trøyst
Mitt Hjarta eine kann hyggja.
 
Verd Sorgi saar,
Til deg eg traar.
Du Hjartasaaret kann grøda.
Den, som du ver,
Han bergad er;
Du honom ber
So høgt yver Mein og Møda.
 
No veit eg visst,
Herre Jesu Krist!
Du vil meg aldri forlata.
Du sagde fraa:
Eg beda maa,
So skal eg faa.
Den Lovnad eg fast vil fata.
 
Gud give daa,
At her eg maa
So veksa med deg tilsaman,
At eg med deg
Og du med meg
Evindeleg
Maa liva i Himmelen.  Amen!