16. Paa Gud aaleine

Av Elias Blix

(Tone: Paa Gud alene).
 
Paa Gud aaleine
Eg lit i Livsens Strid.
Hans Ord det reine
Veit Raad i rette Tid.
Han alle Stader
Meg fører fri og sæl.
Alt, som meg skader,
Han vender av so vel,
Den gode Fader,
Den Gud Immanuel.
 
For mine Lyte
Tok Jesus med i Grav,
Og meg i Byte
Sin Barnerett han gav.
Han vil og vera
Min Styrke og min Skjold,
Og fri meg gjera
Fraa Vondskaps Magt og Vold
Og so med Æra
Meg reisa upp av Mold.
 
Lær meg med Vyrda
At fylgja dine Bod!
Ber du mi Byrda,
Naar eg er utan Raad!
Lat meg ei dragast,
Naar Verdi freistar meg!
Men kor det lagast,
So hald meg fast ved deg,
Til dess det dagast
Og heim med Fred eg dreg!
 
Kom Gud og tala
Di Trøyst inn i min Barm!
Meg kjærleg svala,
Naar Striden brenner varm!
Til sidste Flaga
I Stilla upp er løyst,
Naar eg fær draga
Fraa trengsla inn til Trøyst,
Og all mi Klaga
Er vend til Sigersrøyst!
 
No Jesu milde!
Til deg mitt Hjarta snur.
Eg gjerna vilde
Alt vera der du bur.
Men du maa raada!
Og naar so Timen kjem,
At eg skal troda
Igjenom Daudens Lem,
Lat meg daa skoda
Ditt ny’ Jerusalem!
 
 
Lyst utan Like!
Der kjem eg heim til deg
I Himmerike,
Dertil du korad meg.
Der skal med Æra
Eg kvila fraa min Strid
Og med deg bera
Den Sigerskruna frid
Og so faa vera
Med deg til evig Tid!