15. Guds Ord det er vaart Ervegods

Av Elias Blix

(Tone: Vor Gud han er saa fast en Borg).
 
Guds Ord det er vaart Ervegods.
Me vaare Born det læra.
Gud giv oss i vaar Grav den Ros:
Me heldt det høgt i æra!
So lenge Soli renn,
So lenge Verdi stend,
Um Allting undan kvarv,
Lat daa ditt Ord i Arv
I vaare ætter ganga!