14. Guds Ord det er eit heilagt Sverd

Av Elias Blix

(Tone: Af Høiheden oprunden er.)

 

Guds Ord det er eit heilagt Sverd,

Som saara maa ei syndug Verd,

Men og kann Saaret grøda.

Snart talar Gud i heilag Logn,

Snart tek han Toresky til Vogn,

Hans Ord i Ljonet gløda.

I Eld  Paa Fjell

Fer han neder,

Gjenom Veder

Høgt det tonar,

Kor Guds Log mot Syndi ljonar.

   

Som Havet aldri gjeng so vilt,

Det ei paa Herrens Ord verd stilt

So Storm og Bylgjor tegja:

So læt Guds Ord um Naade ned,

Og Hjartat fyllest med ein Fred,

Som Ingen ut kann segja.

All Sut  Fær Slut,

Stormen tagnar,

Harmen dragnar,

Sorgi blidnar

Mildt som Is fyr Vaarsol tidnar.

 

Guds Ord det er mitt Siloam

Der Livsens Kjelda sildrar fram,

Som Herrens Hage vatnar.

Guds Ord det er mitt Himmelbraud:

Um Saali var av Hunger daud,

Ved det til Liv ho batnar.

Gud giv  Meg Liv

Av det Manna!

Lat meg sanna,

At den Kjelda

Svalar søtt, naar Sorger elda!

 

Guds Ord er Ljoset paa min Veg;

Naar Dimma yver Augat dreg,

Det mildt mitt Hjarta huggar.

Det glittrar klaart som Glimestein,

Det lyser med ein Loge rein,

Som driv dei svarte Skuggar.

Lys meg  Paa Veg!

Eg vil fylgja

Yver Bylgja,

Til eg lender

Trygg i Hamn ved Livsens Strender.

 

Guds Ord det er min Sigersljod,

Det lovar Løysn og Utgang god

Igjenom alle Trongar.

Naar Hjartat kjenner Daudens Styng,

Guds Ord so sælt i Øyrat syng

Som blide Englasongar:

Far ut  All Sut!

Stadna Taara!

Stilna Baara!

Snart det vaarast

Og til evig Sumar klaarast.

 

So høgt og herlegt Ordet er,

Endaa dess klaare Tonar her

Fyr uklaart Øyra laata.

Mitt Auga her av Synd er dimt;

Eg ser vel av Guds Ljos ein Glimt,

Men ser som i ei Gaata.

Guds Ord!  Paa Jord

Syn ei ansar,

Sinn ei sansar,

Vit ei vonar

Alt, som ligg i dine Tonar.

     

Tenk daa, naar Syni klaarad er,

 

Og i det Djup eg skoda fær

Av Naade yver Naadar!

Det Augat aldri her fekk sjaa,

Det Hjartat aldri her kom paa,

Daa klaart og grant eg skodar.

Kor god  Ein Ljod

Daa mitt Øyra

Skal faa høyra!

Og mitt Auga

I ein Straum av Ljos seg lauga!

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Guds Ord".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 33-36. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim