12. Far utor

Av Elias Blix


(Tone: Våga dig.)

 

Far utor

Dine Skor!

Her du stender paa heilag Jord:

Her er Staden av Herren vard,

Her er Himmelens Fyregard.

Her er Guds Kyrkja og Hus,

Her er Guds Kyrkja og Hus.

 

Høgt ho stend,

Vida kjend,

Lyser ut yver laage Grend.

Ho er Varden paa Sions Tind,

Der me skoda i Himmelen inn

Høgt yver Skodda og Sky. :,:

 

Til den Stad

Ganga glad

Herrens Folk i den lange Rad.

Der er midt under Stormen Dus,

Der me høyra den stille Sus,

Naar Herrens Ande fer ned. :,:

 

Heilag er

Kyrkja her,

Heilag midt i ei syndug Verd.

Sting enn Fienden hennar Hæl:

Gud, som er heilag i Israel,

Han kann og helga si Brud. :,:

 

For Guds Ord

Fagert gror

I den innvigde Kyrkjejord.

Livsens Kjelda med Skirslarbad

Surlar stilt gjenom Herrens Stad,

Anden som Duva fer ned. :,:

 

Fram i Kor

Herrens Bord

Stender dukat i Aar som i Fjor.

Der me halda fyr Herren Fest,

Der er Syndaren Kristi Gjest,

Hallar seg upp til hans Bryst. :,:

 

Synd og Naud,

Dom og Daud

Skal Guds Kyrkja ei leggja aud.

Ho er Staden paa Berget bygd,

Der ho stender i evig Trygd,

Midt i all Trengsla og Strid. :,:

 

Snart det lid

Til den Tid,

Daa ho heve stridt ut sin Strid,

Daa ho leggja skal Sverd og Skjold,

Daa forklaarad ho gjeng av Mold

Inn til den evige Fred. :,:

 

Sorg og Synd

Der er tynd,

Jesus Kristus til Konung krynd.

Kvar ein Fiend er underlagd,

Kyrkja stender med Sigersbragd

Fram fyre Lambet og Gud. :,:

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Kyrkja".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 29-31. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim