11. Fraa Himmelen Guds Ande for

Av Elias Blix

(Tone: Et Barn er født i Betlehem).

 

Fraa Himmelen Guds Ande for,

Guds Ande for,

Og løyste Tungeband paa Jord.

Halleluja, Halleluja!

 

Han kom som Jesu Kristi Tolk,

Som Kristi Tolk,

Med Tungor ny' til alle Folk.

Halleluja, Halleluja!

 

Han kom med Eld og Kraft fraa Gud,

Med Kraft fraa Gud,

Til sine Vitne nord og sud,

Halleluja, Halleluja.

 

Der fritt dei tala rundt paa Jord,

Fritt rundt paa Jord,

Der And og Liv er Jesu Ord.

Halleluja, Halleluja!

 

 

 

Der merkar Øyrat Herrens Røyst,

Ja Herrens Røyst!

Der kjenner Hjartat Andens Trøyst.

Halleluja, Halleluja!

 

Der Syni ser i Spegel klaar,

I Spegel klaar,

Paa Himmelsætet Herren vaar,

Halleluja, Halleluja!

 

Der skaper og til Kristi Pris,

Til Kristi Pris,

Guds Andepust eit Paradis.

Halleluja, Halleluja!

 

Der er Guds Stad og Hus paa Jord,

Guds Hus paa Jord,

Med Herrens Bad og Herrens Bord.

Halleluja, Halleluja!

 

Der lyfter seg ein Lovsong ny,

Ein Lovsong ny,

Paa Englavengjor høgt i Sky.

Halleluja, Halleluja!

 

Fyr Eld og Kraft og Ljos og Fred,

Og Ljos og Fred,

Daa Kristi Kyrkja herleg kved:

Halleluja, Halleluja!

 

 

 

So held daa med sin høge Gjest,

Sin høge Gjest,

Guds Folk ei <SIC> fager Pintsefest!

Halleluja, Halleluja!

 

(Etter Grundtvig).

Red. merk.: I Nokre Salmar II står Salmen under overskrifta "Pintse".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 27-29. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim