Guds ord det er vår fedrearv

(Salme, 1949)

Av Elias Blix

[Omsetjing etter Grundtvig]
Tone: Vår Gud han er so fast ei borg, nr. 196.

Guds ord det er vår fedrearv,
Til søner skal det ganga.
Den ætt som kjem, lik den som kverv,
Ved ordet trutt skal hanga.
Gud, giv og oss den ros:
Ditt ord det er vårt ljos!
So lenge verdi stend.
Det lyse i vår grend
Som ervegull i ætti!

 Frå Nynorsk salmebok for kyrkja og heim og skule. Fjorde upplaget. Oslo, Samlaget 1949. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad