Paul Berghs middelskole- og artiumskursus

på Vossevangen.

De, som ønsker å deltage i mit kortvarige middelskole- og artiumskursus, må melde sig inden udgangen af mai. Skolen begynder 1ste august og varer til 31te mai.

Middelskolekurset er èt à to-årigt og optager bondegutter uden forkundskaber. Artiumskurset er ètårigt. Skolepengene 10 måneden. Kost og logi er å erholde for cr. 20 kr. pr. måned. Nærmere oplysninger ved direkte henvendelse til

Paul Bergh.

Vossevangen, 1 april 89.