Nytt maalblad

I Volda (Sunnmør) skal koma ut eit nytt maalblad. Det skal ha til utanpaaskrift: ”jeg og mit hus vil tene herren”. Det skal koma ut kvar 14de dag og kosta kr. 0.80 for aaret.

Det skal ha same storleik som ”Vestmannen”, daa han var trykt paa Eikset.

Det var eit bra tiltak det.