Lysingar.

För Lungesjuka!

Det af mig för 10 år sedan fabricerade American Consumtion Cure är verldsberömd. Hosta och uppspottning upphöra vid sammas bruk redan efter nagra få dagar. Det har redan säkert hjelpt flere tusende. Katarrh, heshet, förslemning och rifouing i halsen helas genast. Pris 3 flaskor M. 3, - emot postförskott eller beloppets insändande. Obemedlade erhalla extraktet gratis emot insändande af et betyg från sokenpresten.

E. Zenkner, American Druggist,

BERLIN S. O., Wiener Str. 21.