1ste April – 1’te Oktober

Nye Tingarar, som no sender inn Kr. 1.65 fær ”Firda” fraa 1ste April til 1ste Oktober og attaat fritt tilsendt;

Forteljingar,

”Smaa-stubbar”.

”Ein Faare”, Av J. E. Maakestad.

”Ragnhild Fosshamar”. Ei Forteljing i tolv Visor.

Olav Sande: Fraa Sogn

Desse Bøkerne kostar Kr. 2,75 i Bokhandelen.