”Framgang”

” er vond paa ”Samhold” for, at ”Samhold” gav maalsaka ein liten puff.

Kvifor er ikkje ”Framgang” vond paa seg sjølv og? Det gjer daa helder ingen ting for saka. Naar ”Samhold” smaapuffar og ”Framgang” klappar, so gjer det akkurat like mykje. Ingen døyr av smaapuff og ingen liver av klapp.