Johan Sverdrup og Ueland.

Johan Sverdrup og Ueland. Daa vinstre i tinget stelte med fyrste mistillitsadressa, daa sa gamle Ueland: ”Godt; men vert Johan Sverdrup fyrste mann i landet, so vil han svikta fridomen med det same”. Han kjende mannen, skriv. V. G.