Jonas Lie um Garborgs ”Uforsonlige”

(Or eit Privatbrev.)

Tak for Bogen - - og for Gamlen og Johanne og for alt det moralske Lynveir, al den Ild du har kastet der oppe fra ditt luftfriske Fjeld ned i vor Politiks forsumpede taageklamme Dal- og Uføre! Det er slig Magt og Kraft i Replikkerne, og slige rørende Menneskebilleder, enten de nu er saa stærke disse Literaterne, som ”skal bære Ideen”, at de virkelig lar Eksistensen springe og vil dø for den – og det er rent ud gribende med den Gamlen og hans Hustru, det er Ægteskab det, saa en kan faa Taarer i Øinene! – eller de svigter stakkar paa uskikkede lyriske Naturer som Honnings. Beregnerne og de kolde Landesnydere og bedragere i Politikken kan ikke noksom faa sin Dommedag – og kommer da ogsaa i bengalsk Belysning.

- - Naturligvis vil du faa høre fra de forskjellige Partier deres godt og ondt om den, men med en Bog kommer det nu lykkeligvis an paa om den er bygget slig, at den kan klare Sjøen i Længden og slaa Dranaterne, m. a. O. som den flyter i Vandet eller ikke. Og din flyter.