”Vællykket 17de-Mai Fest”

var det etter Morgenbladet i Newyrk.

Det var ved det, som Morgbl. finn so ”vællykket”, at Glansnummeret paa den norske Nasjonalfesten var den svenske Songen. Du gamla, du friska, du fjelhøga Nord”, der specielt for Anledningen var udsat for Kor og Solo.” Det er ingen Faare i aa høgtide 17de Mai helder, meiner nok Blade, naar me berre kann faa fram nok av svenske Fargar og svenske Songar.

For det var væl den 17de Mai me gav oss under Sverik; var det ikkje so Morgebl.?