Lysingar.

 

Dalernes Tidende” - frisindet Blad for Egersund og Dalerne –

  

udkommer i Egersund 2 gange ugentlig og koster 1 Krone Kvartalet foruden Postporto 10 Øre. Abonnement kan tegnes paa enhver Postanstalt.

 

Dalernes  Tidende er den mest udbredte Avis i Egersund og Dalerne, og er saaledes det hensigtsmæssigste Avertissementsblad for disse Distrikter. – Avertissementer betales med 8 Øre pr. Korpuslinie. I Kristiania modtager Emil Dybwads Annonce-Expedition Avertissementer til Bladet.

 

 

En Overraskende Julegave!

 

Den 16 December 1887  foregår i Kjöbenhavn 3die Klasses Träkning i dansk Varelotteri. Stor JuleBortlodning af Industri og Kunstgjenstande.

 

264,300  Gevinster à 6000 Kroner, 3000, 2500, 2000, 1500, 1200, 1000, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 60, 50, 40, 25, 15 og 10 Kroner m. fl. eller til saman ca. 1,230,000  Kr. bortspilles i denne  Spilleserie. Ethvert Lod erholder i denne Träkning uvilkårlig en Tillägs- eller Hovud-Gevinst, varierende i Värdi fra 6 Kroner til 2,000 Kr. Prisen for hvert enkelt Lod er kun  7 Kroner 20 Öre. 7  Lodder sälges for 36  Kroner. Träkningsliste sendes senest  8 Dage efter afholdt Träkning. Bestillinger på Lodder turde snarest  og allersenest  den 15 December 1887 indsendes til Olof Rasmussen & Comp., 165, Gothersgade 165, Kjöbenhavn K.

  

NB. Samtlige  Gevinster, små  og store, kunne i alle 6  Träkninger senere  besörges realiserede i kontante Penge.

 

Lodder på Afbetaling!

 

For de ärede Deltagere, som bestemme sig for at spille på 7Lodder, men af en eller anden Årsag ikke i Öieblikket  skulle önske at indsende hele Belöbet (som udgjör med en kontant  indbetaling af kun  9 Kroner strax, og senere godtgjöre os det Resterende, (27 Kroner), af de aldeles  sikkert udfaldende 7större eller mindre Gevinster.

  

På denne Måde kan altså Enhver  i denne Träkning spille på 7  Lodder mod en kontant  Udgift  eller Risiko  af kun 9 Kroner, idet vi såleis forpligte os til at udtage de manglende 27  kroner af de senere udfaldende Gevinster.

 

Mod en i rekommanderet Brev eller pr. Postanvisning indsendt kontant Indbetaling af kun 18 Kr. kunne vi fölgelig pr. omgående Post sende 14  Lodder. For 36  Kroner 28  Lodder osv., alt på same  Afbetalingsvilkår, og – vel at bemärke – solangt Forrådet af Lodder sträkke til.

 

På hver Lodseddel vindes i ethvert Tilfälde allermindst  6  Kroner.

 

Oluf Rasmsusen & Comp. Gothersgade Nr. 165. Kjöbenhavn K.

 

Samtlige Gevinster kunne i alle 6Klasser realiseres i Penge.

 

hver  Lodseddel Gevinst frå Kroner indtil 6000  Kroner.

 

 

Beste og billigaste Staalplogar med Smiejønn i Aas og Styre kauper ein billegast (Kr. 20-30.00)  hjaa Agronom H. Sondbø, Seljord, Telemarken.

 

 

Bladstyrar: Ivar  Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 26.11.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum