Bladhovud

 

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 47.

 

Laurdag den 26de November 1887.

 

11. Aarg.

 

 

Fedraheimen”, radikalt, kristelegt Maalblad,

 

kjem fraa Nyttaar 1883 ut paa Tynnset  ein Gong um Vika og vil daa med Postpengar kosta berre 75 Øre Fjordungsaaret. 10 Kr. er Aarsbetaling for 4 Tingarar.  Slær 4 seg ihop og sender Betaling for heile Aaret strakst, vil Bladet soleis kosta berre Kr. 2.50 for kvar.

 

Fedraheimen

 

vil ha Bonden og Arbeidaren fram, Kyrkja fri, Forsvarssamlag med Sverik utan Konge, Røysterett for alle og meir Sjølvstyre i Bygd og Fylkje, mindre Stats- og Embætsvelde, Sparepolitikk i alt so nær som Upplysningi.

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

Arne Garborg vil skriva i Bladet.

 

Fraa 1ste januar 1888 maa alle Brev sendast aat Tynnset, Østerdalen.

  

25 Øre kostar ”Fedraheimen” for Desember.

 

 

Ekspedisjonen av ”Fedraheimen” er hjaa Boktrykkar  Nikolai  Olsen, Stortorget 6.

  

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 


Frå Fedraheimen 26.11.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum