Ymist.

 

 

Mannfolk skal setjast um paa Tysk. Eit tysk Blad umhandlar Garborg og andre norske Forfattarar.

 

Ein Nesbugut, som gjerne vilde koma inn paa Underoffisersskulen, skreiv um Presteattesti si og Rotesetelen sin, so han skulde verta gamal nok. Men dei kom etter det, og so fekk han Straff attpaa.

  

Eit Tillegg fylgjer Fedrah. i dag.

 

 


Frå Fedraheimen 29.10.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum