[Lysingar.]

 

 

Til Vinje-Stytta  er innkomet:

Ein Maalmann . . . . . . . . . . Kr. 1.00

Same hev innsamlat . . . . . . . . ” 1.00

Lærar Ivar Rasmussen . . . . . . . ” 1.00

Fraa Vefsen:

I. Johnsen . . . . . . . . . . . . ” 1.00

Anne Austlid . . . . . . . . . . . ” 0.25

O. Johnsen Hogstad . . . . . . . . ” 0.50

Fraa Valdris (”Ein fatik Lasarus” m. fl.) ” 1.00

Ved K. Indrehus, Bremanger . . . . . ” 9.25

Professor Moltke Moe . . . . . . . . ” 5.00

Fyrr . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 257.71

Tilsammen Kr. 277.71

 

  

Lysingar.

  

 

Hjaa bokhandlararne i Bergen er aa faa:

  

Jens Tvedt: Inn i fjordarne. (Forteljingar). Pris Kr. 1.50

  

Skuggar og sol-glytt. (Forteljingar). Pris Kr. 1.50

 

Bergens Tidende” skriver: ”Det har været os en Fornøjelse at læse Jens Tvedts Fortællinger paa Landsmaalet. Der er gjennemgaaende godt skrevet”.

  

Jens  Tvedt  hev no sendt bøkerne sine i kommisjon til

 

Mons Litlere,

Klostret 10.

 

 

Beste og billigaste Staalplogar med Smiejønn i Aas og Styre kauper ein billegast (Kr. 20-30.00)  hjaa Agronom H. Sondbø, Seljord, Telemarken.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 29.10.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum