Bladhovud

 

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 27.

 

Laurdag den 9de Juli 1887.

 

11. Aarg.

 

 

 

Nye Tingarar fær Vetle Venehoug, naar dei sender Betaling for eit Fjordungaar.

 

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 


Frå Fedraheimen 09.07.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum