Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bosktavar.

 

No. 26.

 

Laurdag den 2dre Juli 1887.

 

11. Aarg.

  

 

Fraa 1ste Juli hev Nikolai Olsen(Stortorget 6) yverteket Ekspedisjonen av Fedraheimen.

 

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 


Frå Fedraheimen 02.07.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum