Ymist.

 

 

1300 Udtalelser af og i ”Morgenbladet”  heiter ei Bok, som kom ut 17de Mai. Ho er 8 Ark stor og kostar berre Kr. 0.50.

 

I Fortalen stend mill. a.: ”Det fremgaar af Planen for Arbeidet, at Samlingen ikke gjør Fordring paa at være mere end en Eksempel-samling; det er ikke noget fuldstændigt lexikalsk-historisk Arbeide. Denne Bemærkning er nødvendig, fordi der sikkerligen er mange Mænd, som har spillet en Rolle i vort offentlige Liv, og som med Grund kan klage over, at de ikke er nævnte i dette Skrift, eller at de ikke har faaet en tilstrækkelig bred Plads.

 

At her er anført Udtalelser om Mænd af forskjellige politiske Partier, vil allerede fremgaa deraf, at Bogen begynder med Hr. Amtmand Aall, Knæhøne, og ender med Hr. Lensmand Øverland, blind Bersærk og Tyran”.

 

Der finst Rødur um 165 offentlege Menner.

 

Um Statsministar Sverdrup er der 133 Rødur, um Rigsretten 113, um Bjørnson 87, um Stortinget 57, um Jaabæk 43, um Qvam 35, um Ministeriet Sverdrup 32, um Steen 31, um Kongen og Kongemagti 29, um S. Nielsen 27, um Jacobsen 27, um Motzfeldt 25, um Oftedal 23, um Five 22, um Berner 20, um Konow (s. B.) 20, um Sars 20, um Hjorth 18 o. s. b.

 

 

Salmebog for Kirke, Hjem og Skole  udgivet af V. Ullmann og V. A. Wexelsen.

 

Utgjevaranne segjer i Fyreordet:

 

Denne Bog er fremkaldt af en Trang, Udgiverne og flere med dem har følt, til at faa, idetmindste ved Siden af den nedarvede, en ny Salmesang, der fyldigere end den gamle kan udtrykke ”den gamle Tro, det unge Haab, og den evigglade Kærlighed”, saaledes som den rækkes Kristi Menighed i og med hans Sakramenter. Skulde vi om ikke for lang Tid naa til at faa Valgmenigheder og frie Natverdforeninger, vil den have sin rette Plads der, og indtil den Tid vil ialfald Høiskolerne og de Hjem, der er gjennemtrængte af deres Aand, have Brug for den. Den vil ogsaa, naar Tiden kommer, passende danne første Del af V. Ullmanns ”Sangbog for den norske Ungdomsskole”, der han i en særskilt Del kunde optage de folkelige Sange”.

 

Av dei 227 Songarne, som Boki inneheld, er 154 av Grundtvig. Av ”Nokre Salmar” hans Blix er det teket upp umlag det halve, 32 Songar. Av desse er 17 diktad av Blix. Av Ingemann  er det 10, Luther  4, Wexels  4, Kingo  3, Brorson  3, M. Wexelsen  3, Agebeck  2, H. Wergeland 2, Arvesen  2, Brandt  2, Schørring  2, Sthen  2, av Oldenborg, Weissel, Bernh. Clairvaugs, P. Gerhardt, Joh. Hermann, Schirmer & Jonasson, Reitan, Fr. Wexelsen, Richardt  ein av kvar. 7 er namnlause.

 

 


Frå Fedraheimen 21.05.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum