Lysingar.

 

 

Maalkursus

  

vert haldet ved Telemarkens Høgskule, Seljor, for Lærarar, Lærarinnur og andre meir framkomne Folk fraa 21de Juni til 15de August. Kvar Dag vert det haldet Fyredrag av meg og andre; elles er det Undervisning i Landsmaal og Gamalnorsk. Kostpengar 25 Kr. Maanen, Undervisning 5 Kr. Husrom nære ved Skulen. 25 Lærarar og Lærarinnur kann faa fri Kost og Undervisning mot aa vera med i heile Kurset. Ein melder seg hjaa meg. Adr. Kristiania.

 

V. Ullmann.

 

 

Målskule på Sunnmøre.

 

På Rotsæt i Voldine held underskrivne og student Steinsvikmålskule frå 24de aug. til 20de sept. d. a. etlad helst åt lærarar og lærarinnur, men ogso åt andre, sovidt som romet rekk. Læregreinerne er landsmålet og oldnorsk. Samtalemøter vert haldne jamt. Læra fær alle fyr inkje. Til hjelp åt lærarar og lærarinnur, som søkjer skulen, hev rikskassa gjevet 300 kr. Innmelding helst fyre jonsok til

 

Per Riste, Volda på Sunnmøre.

 

 

NORA”

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Joleheftet for 1886 fritt. Aargangarne 1885, 86 og 87 kann ein faa ved aa senda inn Kr. 2.15.

 

Pengarne maa  sendast i betalat  Brev.

  

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans gate 12.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 21.05.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum