Lysingar.

 

 

Nyaste boki på landsmål heiter Ungdom.

 

Ho er på 140 sidur. Pris kr. 1.25.

 

Mons  Litlere, Klosteret 10 – Bergen.

  

Fyrste, tridje, fjorde og femte årgang av ”Fraa By og Bygd”, Vestmannalagets tidsskrift, er å få fyr 1 kr. kvar hjå Mons  Litlere.

 

 

Sogns  Tidende - frisindetBlad-

 

udkommer 1 Gang ugentlig paa Lærdal og koster Kr. 1.50 halvaarlig.

 

Bladet er nærmest Organ for Distriktets Interesser, dernæst indeholder det ledende Artikler vedkommende Skole, Kirke og Kommune samt vigtigere Meddelelser fra Ind- og Udland, ligesaa Torvepriser og Hestepriser.

 

Bladet udgaar nu i et Antal af ca. 900 Eksempl., hvorpaa Averterendes Opmærksomhed henledes, idet Kundgjørelser indrykkede i Sogns  Tidende  vil komme til fleres Kundskab inden Distriktet end noget andet Blad vil kunne bringe dem.

 

 

17de Mai-Flag.

 

Store trefarvede Flag paa Stang sælges for 4 Kr. 80 Øre pr. Dussin.

 

Udsælgere betydelig Rabat. Brødrene Dobloug.

 

Flag med og uden Unionsmerke i alle størrelser billigst mulig hos Brødrene Dobloug.

 

Paraplyer & Galoger, bedste skotske, anbefales af Brødrene Dobloug.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 07.05.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum