Ymist.

 

Kongen kjem til Byen i dag, segjest det.

Deiengelske  Krigsskipi kom til Kristiania Torsdag.

 

Bjørnson  er no reist til Paris att.

 

Me bed Lesararne  gjeva Gaum etter Lysingai um Treskjærar-skulen i Kinservik. Han byrjar i November og varar 5 Maanar, Industrimusæet hev fenget han til for aa upphjelpa den nasjonale Kunstsansen vaar.

 

Paa Garden Stray i Oddernæs var det sist Laurdag eit stort Slagsmaal. Ein Mann vart drepen. Det var tvo Sjømenner, som drepte han.

 

Nora” No. 8 er komet ut.

 

Innhald: Fraa Naturriket. – Der heime. – Høgfjellslengt. – Mor, ho gav meg det beste. – Prosten Stubb. – Barnedagen. – Ymist. – Maaldrøsor.

 

Magne”, Tidsskrift for Kyrkje-, Skule- og Folkeupplysning, styrt av Fr. Wexelsen,V. Ullmann, Olaf Røst og H. Vexelsen, Nr. 18 er komet ut og inneheld:

 

Trøstesang, af H. Brun. – Gamle Wexels, af Olaf Røst. – Indøvelse i Kristendom: af Otto Møller i ”Vægteren”. – Smaastykker, meddelt af S. Hellen. – Bekjendtgjørelser.

  

Framåt”, Göteborgs Kvinnoförenings Tidsskrift, er utkomet med det 17de Hefte og inneheld:

 

Uffe: Äro våra skolars årskurser öfverensstämmande med psykologiens fordringar? – J. W. Å.: Ur bondens lif. – Th. Bugge: Sindsretninger. – A. S: Teaterbrev. – När og Fjärran.

 

 


Frå Fedraheimen 02.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum