Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjrodungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 60.

 

Laurdag den 2dre Oktober 1886.

 

10. Aarg.

 

 

 

Fraa Det norske Samlaget.


 

Daa Huseby ikkje lenger er Kommissjonær, so lyt dei, som no eit Par Aar hev fenget Samlagets Bøker hjaa Huseby & Co. limit. gjera so væl aa senda Brev elder Bod til Samlaget sjølv.

 

 

 

Noregs Soga”,

 

som brukast paa Amts- og Folkehøgskular, er aa faa hjaa Samlaget, som mot Kontant elder i fast Reikning gjev 20 pCt.

 

Me bed andre Blad taka inn dette.

 

 


Frå Fedraheimen 02.10.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum