Lysingar.

 

Møde paa Sagatun.

 

Paa Sagatun ved Hamar agtes afholdt den 4de August og paafølgende Dage et Møde med Foredrag og Samtale om nogle af Tidens mest brændende religiøse Spørgsmaal. Alle, som staar paa Aandsfrihedens Side, indbydes, uden Hensyn til religiøst Standpunkt. Af Spørgsmaal, der vil blive bragt paa Bane, er foreslaaet: Om Moralens Forhold til Religionen, om Udviklingslæren, om Aandsfrihedens Vilkaar hos os, om Kristendom og Skrifttheologi, om Kvindesagen, om Determinismen og den frie Villie.

 

De, der har noget, der særlig ønskes bragt paa Bane, bedes indmelde det til en af Undertegnede.

 

For Deltagelse i Mødet betales 50 Øre om Dagen.

 

Et begrændset Antal kan faa bo paa Sagatun for 2 Kr. Dagen; for øvrig vil man være behjælpelig med at skaffe billig Logis i Byen.

 

Indmeldelser sker til Herman Anker.

 

V. Ullmann.

 

Hermann Anker.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar. – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 24.07.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum