Fraa Styret for Det norske Samlaget.

Daa nokre av deim, som hev skrivet Utkast til ABC paa Norsk, er utolmodige, lyt Styret beda dei venta enno litevetta. Domsnemndi, som Kyrkje-Dept, hev tilsett, kjem saman i Slutten av denne Maanaden og vert vonleg ferdig i fyrste Helvti av Februar. Dei Utkast, som ikkje vert godkjende, skal verta attsende, so snart Domen er avsagd.

Frå Fedraheimen 23.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum