Tidender.

Kristiania, den 15de Decbr.

Tingvali i England er no fraaseggjorde.

Der er valt 333 frilynde,
 
251 Høgremenner,
 
86 av Irlandsflokken.
 
I det fyrre Tinget var det 342 frilynde, 246 Høgremenner og 49 av Irlandsflokken.
 
Dei frilynde hev soleis ikkje fullt so stort eit Tal som fyrr, men hev daa likevæl ein stor Yvermun yver Høgre, men gjeng dei 86 Irlands Sjølvstyringar saman med Høgre, so vert dei 4 Mann sterkare enn Vinstre og kann raada, um dei er i Mindretalet.
 
Men endaa veit ingen for visst, korleis Parnell og dei 85 vil stella seg. No er det han aa kalla, som er den megtugaste, og no kann han kanskje faa sett noko igjenom, soframt han er rimelig i sine Krav, men uvisst aa vita, korleis det kunne laga seg, naar det leid lenger.


Minnestytte yver Vinje . Heimbygdingarne hans Aasmund Vinje er tenkte paa aa faa ei Minnestytte yver han paa Fødestaden hans i 
Vinje i Telemork. Dei hev valt ei Nemnd til aa fyrebu Saki: i Nemndi sit: Targei Floten, Aslak Haugen, Targei Tjønn og Aslak Vinje (Uppistog).