Bøker.


Av Pattedyrene, beskrevne og illustrerede af Carl Vogt og Friedrich Specht, oversat af W. M. Schøyen , er no komet dei 12 fyrste Hefter. Heile Boki skal verta 20 _25 Hefte og skudle vera ferdug no til Jol, men det vert vel ikkje noko av no, det lid so langt innunder Høgtidi.
 
Boki er, som me fyrr hev sagt, framifraa. 
Teikningarne er utbladde, Teksten klaar og kvik. Cammermeyerfortener Takk, for at han gjev ut det gilde Verket paa ein so verdig Maate.
 
Hjaa Malling er komet:
 
Fortellinger af Norges Historie . Ved Vilh. Poulsen . 3die og 4de heftet.
 
Denne Soga hans Poulsen burde verta ei Folke-bok. For ho er lagleg og greiskleg med lettvoret Spraak og forvitneleg i det heile. Han fortel hugnadlegt _ og morosamt au.
 
Men kvi kjem Hefti so ovseint fraa Forleggjaren? Subskribentarne likar kje slikt.
 
Fra den Gyldendalske Bokhandel, Kjøbenhavn, hev me fenget:
 
En Bergmandsfamilie af Jonas Dahl. 2 Kr.