Lysingar.

 
Folkehøiskoleblad, Tidende for folkelig Oplysning ,

udkommer fra Nytaar af med et 16-spaltet Dobbeltnummer den 1ste og 15de i hver Maaned til en Pris af 2 Kroner 25 øre Aaret frit tilsendt med Posten. Subskription modtages af undertegnede Udgiver under Adresse:

Skollenborg  Station.
 
O. L. Kirkeberg ,
Bestyrer af Folkehøiskolen i Sandsvær.


Arbeideren (Det norske Arbeiderforbunds Organ)

udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 50 Øre Kvartalet .
 
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.

Det kan bestilles fra 1ste April ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I.

Pröv det et Kvartal .